AKTUALITY

Je třeba odvětrávat

Pokud jste se někdy ocitli v delší dobu uzavřeném prostoru, určitě jste ucítili, jaký má tato skutečnost neblahý vliv. Vzduch se na takovém místě postupně zkazil, až se tam třeba stalo i naprosto nedýchatelno. A i když to třeba až tak daleko nedošlo, je jisté, že tam, kde není čistý vzduch, není příjemně a mohou v souvislosti s tímto vznikat i nejrůznější zdravotní a jiná rizika. O přednostech čistého vzduchu víme přece všichni už odmala.

Jenže v mnoha bytech a firmách se dost dobře nedá kvalitně větrat. Ani otevírání oken nemusí přinést žádoucí výsledky. A tak je často potřeba ventilace, která se stará o to, aby byly ze vzduchu uvnitř budov odstraněny nečistoty a aby byl tento optimálně nahrazován vzduchem čistým. A čím se toho dosahuje? Ideální je využívání ventilace. A nejlépe ventilačních turbín.

V bytech, panelových domech i firemních objektech může právě využití ventilačních turbín pomáhat k dokonalosti vnitřního prostředí. Tyto zajišťují i zdarma nebo jen s minimálními provozními náklady čistý vzduch, ve kterém by měli lidé žít.

Ale je pochopitelné, že není taková turbína jako turbína. I v tomto oboru platí, že jsou tu jak spolehlivé a kvalitní dodávky, tak i ty, kde se dociluje co nejnižší ceny výměnou za nekvalitu. A když už člověk do něčeho takového investuje peníze, měl by si vybrat to, co mu prokáže jen ty nejlepší služby. A tím jsou ventilační turbíny Lomanco z USA nebo kvalitní turbíny českého původu, instalované spolehlivou firmou s dlouholetou praxí a s neméně dlouholetou zárukou funkčnosti, kvality a případných oprav.

Kdo si prostě vybere spolehlivého dodavatele ventilačních turbín, má u sebe čistý vzduch. A nad to není. Nebo vy byste snad raději lapali někde po dechu a smiřovali se s tím, že to, co kolem vás poletuje, pomalu ničí vaše zdraví? Já tedy určitě ne.

Více

Paneláky se musí odvětrávat

Dlouhá léta se v naší zemi neřešily maličkosti. A to ani domnělé a ve skutečnosti docela zásadní ‚maličkosti‘. Lidé se tu tak třeba stěhovali do paneláků, které měly své nedodělky a nedostatky, nemluvě už o vzhledu jejich okolí, a byli rádi, že vůbec bydlí. A když se pak začaly v mnohem pozdějších letech prodražovat energie, změnilo se na takových panelácích viditelně jenom to, že byly třeba zatepleny a vybaveny plastovými okny, která vše maximálně utěsnila, aby nám odsud neunikalo teplo. Čímž jsme si ale mohli také pořádně ‚zatopit‘. A to proto, že značnou měrou utrpěla kvalita vzduchu uvnitř bytů.

A abychom se tu zbytečně nedusili, je potřeba zajistit v takových panelákových bytech odvětrávání. Stejně jako je toto důležité třeba i kvůli tomu, abychom se bránili proti nežádoucí vlhkosti a prachu. A je pochopitelné, že k tomu nestačí jenom zajistit nějaké potrubí. To se musí také udržovat v žádoucím stavu. Protože i jenom takové zdánlivě banální potrubí péči potřebuje. I zde by jinak dříve či později nastaly komplikace.

Když totiž někudy uniká z vnitřních prostor prach a mastnota, je jasné, že něco z toho také ulpívá na stěnách takového odvětrávacího systému. A kromě toho, že by se v takovém prostředí mohly lehce množit všelijaké nežádoucí mikroorganismy, by nakonec mohlo dojít třeba i ke vzniku požáru, který by sice ony mikroorganismy zničil, ale je jasné, že by to byl malér a ne terno.

Zároveň je zde také veliké nebezpečí vzplanutí při možném statickém výboji, který vzniká při tření vzduchu a prachu o potrubí při jeho proudění. Hrozí tak vážné nebezpečí vzniku požáru a jeho následné šíření do ostatních pater a bytových jednotek. Z požárního hlediska jsou stoupací potrubí v nevyhovujícím stavu a je nutné provést odstranění prachových sedimentů ze stěn tohoto odtahového potrubí.

ZANESENÉ POTRUBÍ VZT PRACHEM A MASTNOTOU NESE S SEBOU VELKÁ RIZIKA V PŘÍPADĚ VZNIKU POŽÁRU A JEHO ŠÍŘENÍ DO SOUSEDNÍCH BYTŮ.

Mastnota a tuk v potrubí napomáhá vzplanutí hoření a šíření požáru mezi bytovými jednotkami.

Podle Zákona České národní rady o požární ochraně č. 133/1985 Sb. a Vyhlášky Ministerstva vnitra ČR č. 246/2001 Sb. o požární prevenci je povinnost společenství vlastníků jednotek a bytových družstev provádět pravidelně preventivní prohlídky potencionálně nebezpečného technického zařízení, do čehož spadá i stoupací potrubí vzduchotechniky pro odvětrání bytů a společných prostor.

A tak jsou lidem potřeba i odborníci na čištění právě takových odvětrávacích systémů. I tahle práce se musí umět, i na tu je potřeba vhodné vybavení, aby stál výsledek za to. A je dobře, že se nám lidem z rodu homo panelakus někdo i o takové vzduchotechniky stará. Protože chceme bydlet spokojeně, kvalitně a logicky i bezpečně a zdravě. A to by se těžko zvládalo, kdybychom neměli dokonale čistou vzduchotechniku, díky níž je tu vždy čistý vzduch.

Více

Odvětráváte dokonale?

Už odedávna se ví, že my lidé musíme dýchat a že bychom měli dýchat co nejčistší vzduch. A proto míříme nejednou někam do přírody, kde považujeme ovzduší za nejčistší, proto brojíme proti kdejakému znečišťovateli ovzduší, od velkých továren a tepláren až po sousedy topící si v zimě uhlím nebo dokonce něčím, co by se nemělo rozhodně spalovat, protože tím vznikají náramně nebezpečné jedy. Dalo by se tedy říci, že děláme pro své lepší dýchání dost. Ale je tomu skutečně tak?

Do určité míry ano. Výše zmíněnými způsoby docilujeme toho, že žijeme opravdu na zdravějším vzduchu a tedy dokonaleji. Ale nejednou přece jenom také chybujeme. A to paradoxně tam, kde na to máme sami rozhodující vliv, kde nejsme odkázaní na to, co do vzduchu vypustí nebo nevypustí někdo ze sousedství. Třeba doma nebo na svých pracovištích.

Je jasné, že tady si vzduch svévolně neotravujeme. Byli bychom sami proti sobě. Jenže současně často podceňujeme otázku odvětrávání. A tak se stává, že se vzduch v našich interiérech nedá považovat za dokonalý. A dýchání tu může začít i způsobovat komplikace. Protože jsme leckdy líní otevřít okno a dostatečně vyvětrat, třeba s odkazem na to, že je venku zima, a i když větráme, neděláme to možná tak, jak by bylo potřeba.

A kdo chce dýchat opravdu kvalitně a tím si prospívat, měl by mít tam, kde žije, pokud to je pochopitelně možné, ventilační turbíny. Protože ty pomáhají odstranit ze vzduchu v bytových domech, průmyslových a komerčních objektech, restauracích, jídelnách a podobně to, co v něm nemá co dělat. A tak činí moudře ti, kdo na podobné turbíny sázejí. A ještě lépe činí ti, kdo si je pořizují od spolehlivých českých dodavatelů, kteří pracuj kvalitně, a navíc dávají na svoji práci dlouhou záruku. A nejen že takové odvětrávání pro lidi výhodně budují, ale také se starají o to, aby nebylo zanesené prachem, mastnotou a jinými nečistotami, což by bylo na škodu.

Více

NEBEZPEČÍ VZNIKU POŽÁRU V PANELOVÝCH DOMECH A POVINNOST ÚDRŽBY STOUPACÍHO POTRUBÍ

Z požárního hlediska je stoupací potrubí v panelových domech potencionálně nebezpečným technickým zařízením, kde hrozí nebezpečí vzniku požáru a jeho následné šíření do ostatních bytových jednotek.

Společenství vlastníků jednotek i bytové družstvo mají právní povinnost provádět pravidelné údržby na vzduchotechnických zařízeních k zajištění jejich funkčnosti a požární bezpečnosti.

Pomůžeme Vám s kontrolou a údržbou stoupacího potrubí – více informací ZDE.

Více

ČIŠTĚNÍ A DEZINFEKCE ODVĚTRÁVACÍCH ŠACHET V PANELOVÝCH DOMECH

Naše nabídka:

Kompletní vyčištění stoupacího potrubí VZT od prachu a mastnoty včetně důkladné několikanásobné dezinfekce antivirovými dezinfekčními prostředky na bázi aktivního stříbra, které likvidují viry, mají baktericidní a virucidní účinek na široké spektrum virů a dokáží v systému působit 3-4 týdny proti usazování nových virových patogenů.

Všechny přípravky jsou bez zápachu,neobsahují chlór ani alkohol, jsou nehořlavé a nemají vedlejší účinky.

Dále vám můžeme nabídnout odběr vzorků prachu z potrubí pro následný mikrobilogický rozbor prachu zaměřený na koliformní bakterie, Escherichia coli, Enterobacteriaceae, kvasinky a plísně, který pro nás smluvně  provádí akreditovaná laboratoř ve Státním zdravotnickém ústavu v Kladně.    

Více

Sponzorujeme nový sociální automobil pro Prahu 13

Slavnostní předání vozu Dacia Dokker v rámci projektu „Sociální automobil“ určený pro  „Středisko sociálních služeb Prahy 13“. se uskutečnilo 9. října 2019 v prostorách střediska na adrese Trávníčkova 1746, Praha 5.Všem přítomným zástupcům sponzorujících firem jménem Střediska soc.služeb Prahy 13 poděkoval ředitel RNDr.Jiří Mašek,CSc., který zároveň garantuje jeho správné využití.

Více

Sponzorujeme nový sociální automobil pro Prahu 12

Slavnostní předání vozu Dacia Dokker v rámci projektu Sociální automobil určený pro organizaci Sociální služby městské části Praha 12 se uskutečnilo 30. října 2018 v Sociálně ošetřovatelském centru v Zárubově ulici. Všem přítomným zástupcům sponzorujících firem jménem Úřadu MČ Praha 12 poděkovala radní Lenka Vedralová a také PaedDr. Marie Mandíková, která zároveň garantuje správné využití sociálního automobilu.

https://www.praha12.cz/praha-12-ma-novy-socialni-automobil/d-65356

Více

© TAURIS plus, s.r.o. 2024