Nebezpečí vzniku požáru v panelových domech
– prohlídky stoupaček vzduchotechniky pro odvětrání bytů –

Společenství vlastníků jednotek i bytové družstvo jsou právnickými osobami, jejíž hlavní činností je zajištovat správu cizího majetku – konkrétně domu s jednotkami a případně pozemku. Z toho pro oba typy právnických osob plynou s tím související právní povinnosti, týkající se provádění pravidelné údržby na vzduchotechnických zařízeních z hlediska zajištění jejich funkčnosti a požární bezpečnosti.

Podle Zákona České národní rady o požární ochraně č. 133/1985 Sb. a Vyhlášky Ministerstva vnitra ČR č. 246/2001 Sb. o požární prevenci je povinnost právnických osob na úseku požární ochrany provádět pravidelně preventivní prohlídky potencionálně nebezpečného technického zařízení, do čehož spadá i stoupací potrubí vzduchotechniky pro odvětrání bytů a společných prostor.

Na společných stoupačkách vzduchotechniky, které jsou určené pro centrální odvětrání bytů v panelových domech nebyla od stavby domu většinou nikdy prováděna žádná údržba, ani kontrola technického stavu.
Všechna stoupací potrubí jsou na stěnách z největší pravděpodobností zanesena silnými nánosy mastného prachu, pavučin a ostatních nečistot, které snižují přirozené proudění vzduchu více jak o 80%.

Z požárního hlediska jsou tato stoupací potrubí potencionálně nebezpečným technickým zařízením, kde hrozí nebezpečí vzniku požáru a jeho následné šíření do ostatních bytových jednotek.

Rovněž ze zdravotního hlediska je důležité potrubí vzduchotechniky udržovat čisté a bezprašné. V neudržovaném potrubí dochází k hromadění vlhkého mastného prachu. Ten vytváří ideální podmínky pro růst a množení bakterií a plísní, které při provozu zařízení kontaminují vnitřní prostory. Pokud je obytný prostor větrán s použitím vzduchotechniky, je nutné pravidelně provádět jeho údržbu, čištění a dezinfekci.

Další platné technické normy:
ČSN 730872 a ČSN 730833 Požární bezpečnost staveb. Ochrana staveb proti šíření požáru vzduchotechnickým zařízením. ČSN EN 15780 (120553) Větrání budov – Vzduchovody – Čistota vzduchotechnických zařízení.
Evropské normy CEN/TC 156 Větrání budov (TNK 75) a ISO/TC 209.

Při rekonstrukcích bytových jader a instalace vlastních elektrických ventilátorů do hlavních stoupaček často dochází k porušení těsnosti potrubí, nebo zde vznikají hořlavé překážky (např. montážní pěna, plastové trubky).
Také se velmi často stává, že jsou v bytech cítit nepříjemné zápachy pocházející z nižších pater. Například je cítit co si sousedi vaří, nebo cigaretový kouř. Také nánosy jemného zvířeného prachu včetně bakterií a virů zpětně znečišťují prostření v jednotlivých bytových jednotkách, které jsou napojeny do tohoto potrubí.

Nabízíme vám odbornou technickou prohlídku:
1. Náš technik ze střechy domu provede potrubní kamerou prohlídku stoupaček vzduchotechnického potrubí a zadokumentuje technický stav stoupaček, stupeň znečištění, případné netěsnosti, či překážky.
2. Při této kontrole není nutná přítomnost obyvatelů bytů.
3. Máme vlastní technické oddělení a specialisty na lokalizaci problémů, kteří mají 30-ti leté praktické zkušenosti v této problematice. Na základě těchto podkladů vypracujeme odbornou technickou zprávu s návrhem řešení jak odstranit případné závady. Technickou zprávu včetně videozáznamů vám zašleme.

5 důvodů proč spolupracovat právě s námi.
1. Jsme autorizovaná, certifikovaná společnost pro montáž odvětrání, pro kontroly technického stavu a čištění stoupaček vzduchotechniky v panelových domech. Jsme zakládající člen Asociace pro čistou vzduchotechniku. Na tuto činností se specializujeme od roku 1990.
2. Odborné práce provádějí výhradně naši pracovníci, kteří jsou pravidelně školeni pro výkon práce ve výškách ve smyslu NV 362/2005, směrnice 2001/45/ES a pravidelně absolvují školení BOZP, včetně školení na zajištění požární ochrany na pracovišti.
3. Provádíme pravidelné kontroly a servisní údržbu vzduchotechnického potrubí v souvislosti s platnými technickými normami: ČSN 730872 a ČSN 730833 – Požární bezpečnost staveb.
Ochrana staveb proti šíření požáru vzduchotechnickým zařízením, ČSN EN 15780 (120553) – Větrání
budov – Vzduchovody – Čistota vzduchotechnických zařízení a Evropské normy CEN/TC 156,
Větrání budov (TNK 75) a ISO/TC 209.
4. Kdykoliv se na nás můžete obrátit s vašimi problémy se vzduchotechnikou, například, jak vyřešit v bytovém jádru případné nepříjemné zápachy pocházející z nižších pater.

TECHNICKÉ KAMEROVÉ PROHLÍDKY POTRUBÍ VZDUCHOTECHNIKY PANELOVÝCH DOMŮ (STOUPAČEK)

Kamerové prohlídky – monitoring a revize stoupaček potrubí vzduchotechniky VZT nástrčnou a rotační kamerou. Zjistíme stav vašeho potrubí, včetně vyhodnocení závad s návrhem technického řešení ve formě písemné zprávy včetně záznamu na USB flash disk. Podle stavu znečištění potrubí vzduchotechniky provádíme jeho vyčištění a dezinfekci unikátní technologií. Více informací viz naše SLUŽBY – Čištění a dezinfekce vzduchotechniky v panelových domech.

Revizi a kontrolu stoupacího potrubí vzduchotechniky VZT provádíme ze střechy domu bez zásahu do střešní krytiny a bez nutnosti přítomnosti nájemníků v jednotlivých bytech.

Přesná lokalizace závady ve stoupacím potrubí ušetří náklady – není nutné provádět demontáž uklidňovacích domečků na střeše domu, zásahy do střešní krytiny ani kontroly v bytech nájemníků.

Videozáznamy naší firmy z kamerových prohlídek:

Nejčastější důvody pro kontrolu stoupaček potrubí VZT:

  • Zjištění technického stavu stoupacího potrubí před instalací ventilačních turbín nebo přídavných el. motorů pro odvětrání bytů nájemníků.
  • Zjištění příčiny pronikání zápachu z WC a digestoří z kuchyně do některých bytů.
  • Revize vzduchotechniky, revize stoupacího potrubí VZT po rekonstrukci v bytech nájemníků.

Při kontrole vzduchotechniky odhalíme skryté vady, současný stav stoupacího potrubí vzduchotechniky (dále jen VZT) a příčiny pronikání zápachu z WC a digestoří z kuchyně do ostatních bytů nájemníků. Určíme přesně místo poruchy a navrhneme způsob odstranění, včetně realizace opravy.

Ceník prohlídky a revize potrubí zpracujeme na základě zaslaných informací.

Naše firma rovněž nabízí mechanické čištění a desinfekci stoupacího potrubí vzduchotechniky v bytových domech.

Pro stanovení konečné ceny včetně technologického postupu je nutné provést technické šetření v místě realizace, nebo můžeme na základě vámi dodaných podkladů cenu odhadnout.

NEPODCEŇUJTE ČIŠTĚNÍ A DESINFEKCI POTRUBÍ VZDUCHOTECHNIKY V BYTOVÝCH DOMECH!!!

Fotografie po požáru způsobeného vznícením VZT potrubí ve stoupačce panelového domu v Plzni:

(Více informací najdete v sekci SLUŽBY: ČIŠTĚNÍ A DEZINFEKCE VZDUCHOTECHNIKY V PANELOVÝCH DOMECH)

 


KONTAKTUJTE NÁS

SLUŽBY

ČIŠTĚNÍ A DEZINFEKCE POTRUBÍ VZDUCHOTECHNIKY PANELOVÝCH DOMŮ

Provádíme čistění, odstranění prachu, mastnoty a dezinfekci stoupaček vzduchotechniky VZT v panelových domech. ZANESENÉ POTRUBÍ PRACHEM A MASTNOTOU = NEBEZPEČÍ VZNIKU POŽÁRU!!!

ODVĚTRÁVÁNÍ PANELOVÝCH DOMŮ

Odvětrání stoupacích šachet panelových domů ventilačními turbínami VIV české výroby a turbínami LOMANCO z USA. Záruční doba až 20 let, garantujeme záruční servis.

ODVĚTRÁNÍ A VYSOUŠENÍ OSTATNÍCH PROSTOR

Větrání průmyslových hal, skladů a ostatních prostor. Unikátní způsob větrání a vysoušení vlhkých sklepů a ostatních prostor

© TAURIS plus, s.r.o. 2024