ČIŠTĚNÍ A DEZINFEKCE POTRUBÍ VZDUCHOTECHNIKY PANELOVÝCH DOMŮ

Provádíme čistění, odstranění prachu, mastnoty a dezinfekci  stoupacího potrubí centrálního odsávání VZT a stoupaček vzduchotechniky v panelových domech, kde je nutné z hlediska hygieny zajistit bezpečné provozování vzduchotechnických zařízení.

Vzhledem k celosvětovému šíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 a v souvislosti se snahou co nejvíce minimalizovat jeho šíření, nabízíme preventivní několikanásobnou dezinfekci centrálního stoupacího potrubí VZT.

Podle některých zdrojů se může koronavirus SARS-CoV-2 šířit přes vzduchotechnické potrubí, které je znečištěné a tím slouží jako vhodné prostředí pro přežívání virů a bakterií.

V rámci čištění a dezinfekce stoupacího potrubí VZT, vám můžeme nabídnout i dezinfekci kontaktních ploch ve společných prostorách domu.(vstupních dveří, klik, madel, výtahů, zábradlí, schránek atp.)

ZANESENÉ POTRUBÍ (STOUPAČKY) VZDUCHOTECHNIKY  NESE S SEBOU VELKÁ RIZIKA V PŘÍPADĚ VZNIKU POŽÁRU A JEHO ŠÍŘENÍ DO SOUSEDNÍCH BYTŮ, NEBO MÍSTNOSTÍ. MASTNOTA A TUK V POTRUBÍ NAPOMÁHÁ VZPLANUTÍ A VZNIKU POŽÁRU.

V bytových domech jsou všechny práce prováděny unikátní technologií, aby nebyla nutná přítomnost majitelů bytů.

Před realizací čištění a dezinfekcí, můžeme provést KAMEROVOU PROHLÍDKU – kamerový průzkum stavu znečištění stoupacího potrubí vzduchotechniky (VZT), včetně odběru vzorků prachu. (Více informací najdete v sekci SLUŽBY: KAMEROVÉ PROHLÍDKY A REVIZE POTRUBÍ VZDUCHOTECHNIKY)

Technologický postup:

Mechanické a chemické čištění stěn  potrubí VZT provádíme speciální technologií, která zajistí odstranění  prachu, mastnoty a ostatních nečistot. Následně probíhá dezinfekce celého potrubí ekologickými antivirovými dezinfekčními prostředky, které jsou schopné spolehlivě ničit bakterie, viry, kvasinky, plísně a bakteriální endospory.

Všechny přípravky jsou bez zápachu,neobsahují chlór ani jeho charakteristický zápach, jsou baktericidní a virucidní na široké spektrum virů.

Na samostanou objednávku můžeme odebrat vzorky prachu ze všech stoupacích potrubí VZT, a v laboratoři Státního zdravotního ústavu udělat mikrobiologický rozbor zaměřený na plísně a mikroorganismy včetně odborného posudku.

Proč neopomíjet čištění a dezinfekci stoupaček potrubí vzduchotechniky?

Kamerovým průzkumem  potrubí vzduchotechniky (VZT) prováděným v panelových domech bylo vždy jednoznačně POTVRZENO A ZADOKUMENTOVÁNO, že stoupací potrubí vzduchotechniky, které slouží pro odvětrání bytů nájemníků je VELMI SILNĚ ZANESENO PRACHEM, MASTNOTOU A OSTATNÍMI NEČISTOTAMI, které obsahují BAKTERIE, VIRY A RŮZNÉ DRUHY PLÍSNÍ .

V tomto stoupacím potrubí, které většinou NEBYLO NIKDY OD STAVBY DOMU ČIŠTĚNO ANI DEZINFIKOVÁNO, jsou ideální podmínky pro množení plísní, přežívání a množení zhoubných mikroorganismů včetně virů, které tak zpětně pronikají do bytů nájemníků.

Z hygienického hlediska je potvrzeno, že všude tam, kde se nacházejí usazeniny, nahromaděný prach a vlhkost, se v závislosti na teplotě a proudění vzduchu usídlují a rozmnožují mikroorganismy.

Z hlediska hygieny vzduchu jsou nejdůležitější bakterie, plísně a kvasinky.

Existuje celá řada nemocí, včetně některých typů infekční hepatitidy, které se přenášejí alimentární cestou, což znamená, že i touto cestou jsou vylučovány mikroorganismy, které tato onemocnění způsobují.

Každé spláchnutí vytváří aerosolový oblak plný infekčních agens, který se dostávají do ovzduší, což jednak znamená, že toto lidé vdechují a jednak to znamená, že i toto vše se dostává do stoupacího potrubí vzduchotechniky.

Z kuchyňských digestoří odcházejí páry s částicemi oleje, karbonizované úsady obsahující karcinogeny a vše se tak dostává do systému stoupacího potrubí vzduchotechniky.

Stoupací potrubí vzduchotechniky tak představuje dokonalý mikrosystém, ve kterém jsou udržovány ideální podmínky pro přežívání a množení mikroorganismů.

  • Je zde vlhko, neboť cirkulující vzduch obsahuje vodní páry a je zde stabilní prostředí se stabilní teplotou.
  • Usazuje se zde prach, který společně s vlhkostí vytváří ideální podmínky pro uchycení mikroorganismů.
  • Je zajištěný pravidelný přísun nových mikroorganismů a je tak zajištěna výživa těchto agens, zejména plísní.
  • Toto prostředí je po mnoho let neudržované, tzn., že se životní podmínky pro mikroorganismy  zlepšují.
  • Je zajištěno šíření mikroorganismů do dalších částí systému. Pro plísně to znamená, že je zajištěno šíření jejich výtrusů, tedy mají ideální podmínky pro svoje množení.

Pro zpracování cenové nabídky včetně příslušného technologického postupu je vždy nutné provést technické šetření v místě realizace, nebo je možné na základě vámi dodaných podkladů odhadnout přibližnou cenu.

V případě zájmu můžeme odebrat vzorky prachu ze stoupacích potrubí, a v laboratoři Státního zdravotního ústavu udělat mikrobiologický rozbor zaměřený na plísně a mikroorganismy včetně odborného posudku.

Fotografie po požáru způsobeného vznícením VZT potrubí ve stoupačce panelového domu v Plzni:

Požár v kuchyni při smažení:

Znečištění potrubí vzduchotechniky v panelových domech:

 

Vyčištěné a vydesinfikované potrubí naší unikátní technologií:

 

Na vývoji unikátní technologii jsme spolupracovali s renomovanými výrobci:

Honeywell, Gm Avionic ltd, MERLIN, Pratt And Whitney a SKF.

    


KONTAKTUJTE NÁS

SLUŽBY

KAMEROVÉ PROHLÍDKY POTRUBÍ VZDUCHOTECHNIKY PANELOVÝCH DOMŮ

Monitoring potrubní kamerou a revize stoupaček vzduchotechniky VZT v panelových domech včetně videozáznamu. Zadokumentujeme technický stav potrubí včetně vyhodnocení závad s návrhem řešení.

ODVĚTRÁVÁNÍ PANELOVÝCH DOMŮ

Odvětrání stoupacích šachet panelových domů ventilačními turbínami VIV české výroby a turbínami LOMANCO z USA. Záruční doba až 20 let, garantujeme záruční servis.

ODVĚTRÁNÍ A VYSOUŠENÍ OSTATNÍCH PROSTOR

Větrání průmyslových hal, skladů a ostatních prostor. Unikátní způsob větrání a vysoušení vlhkých sklepů a ostatních prostor

© TAURIS plus, s.r.o. 2018