ČIŠTĚNÍ A DEZINFEKCE POTRUBÍ VZDUCHOTECHNIKY PANELOVÝCH DOMŮ

Provádíme čistění, odstranění prachu, mastnoty a několikanásobnou dezinfekci stoupacího potrubí centrálního odsávání VZT a stoupaček vzduchotechniky v panelových domech, kde je nutné z hlediska hygieny zajistit bezpečné provozování vzduchotechnických zařízení.

ZANESENÉ POTRUBÍ (STOUPAČKY) VZDUCHOTECHNIKY NESE S SEBOU VELKÁ RIZIKA V PŘÍPADĚ VZNIKU POŽÁRU A JEHO ŠÍŘENÍ DO SOUSEDNÍCH BYTŮ, NEBO MÍSTNOSTÍ. MASTNOTA A TUK V POTRUBÍ NAPOMÁHÁ VZPLANUTÍ A VZNIKU POŽÁRU.

V bytových domech jsou všechny práce prováděny unikátní technologií, aby nebyla nutná přítomnost obyvatelů bytů.

Před realizací čištění a dezinfekcí, můžeme provést KAMEROVOU PROHLÍDKU – kamerový průzkum stavu znečištění stoupacího potrubí vzduchotechniky (VZT), včetně odběru vzorků prachu. (Více informací najdete v sekci SLUŽBY: KAMEROVÉ PROHLÍDKY A REVIZE POTRUBÍ VZDUCHOTECHNIKY)

Technologický postup:

Mechanické a chemické čištění stěn  potrubí VZT provádíme speciální technologií, která zajistí odstranění  prachu, mastnoty a ostatních nečistot. Následně probíhá dezinfekce celého potrubí ekologickými antivirovými dezinfekčními prostředky, které jsou schopné spolehlivě ničit bakterie, viry, kvasinky, plísně a bakteriální endospory.

Všechny přípravky jsou bez zápachu, neobsahují chlór ani jeho charakteristický zápach, jsou baktericidní a virucidní na široké spektrum virů.

Na samostatnou objednávku můžeme odebrat vzorky prachu ze všech stoupacích potrubí VZT, a v laboratoři Státního zdravotního ústavu udělat mikrobiologický rozbor zaměřený na plísně a mikroorganismy včetně odborného posudku.

Proč neopomíjet čištění a dezinfekci stoupaček potrubí vzduchotechniky?

Kamerovým průzkumem  potrubí vzduchotechniky (VZT) prováděným v panelových domech bylo vždy jednoznačně POTVRZENO A ZADOKUMENTOVÁNO, že stoupací potrubí vzduchotechniky, které slouží pro odvětrání bytů nájemníků je VELMI SILNĚ ZANESENO PRACHEM, MASTNOTOU A OSTATNÍMI NEČISTOTAMI, které obsahují BAKTERIE, VIRY A RŮZNÉ DRUHY PLÍSNÍ .

V tomto stoupacím potrubí, které většinou NEBYLO NIKDY OD STAVBY DOMU ČIŠTĚNO ANI DEZINFIKOVÁNO, jsou ideální podmínky pro množení plísní, přežívání a množení zhoubných mikroorganismů včetně virů, které tak zpětně pronikají do bytů nájemníků.

Z hygienického hlediska je potvrzeno, že všude tam, kde se nacházejí usazeniny, nahromaděný prach a vlhkost, se v závislosti na teplotě a proudění vzduchu usídlují a rozmnožují mikroorganismy.

Z hlediska hygieny vzduchu jsou nejdůležitější bakterie, plísně a kvasinky.

Existuje celá řada nemocí, včetně některých typů infekční hepatitidy, které se přenášejí alimentární cestou, což znamená, že i touto cestou jsou vylučovány mikroorganismy, které tato onemocnění způsobují.

Každé spláchnutí vytváří aerosolový oblak plný infekčních agens, který se dostávají do ovzduší, což jednak znamená, že toto lidé vdechují a jednak to znamená, že i toto vše se dostává do stoupacího potrubí vzduchotechniky.

Z kuchyňských digestoří odcházejí páry s částicemi oleje, karbonizované úsady obsahující karcinogeny a vše se tak dostává do systému stoupacího potrubí vzduchotechniky.

Stoupací potrubí vzduchotechniky tak představuje dokonalý mikrosystém, ve kterém jsou udržovány ideální podmínky pro přežívání a množení mikroorganismů.

  • Je zde vlhko, neboť cirkulující vzduch obsahuje vodní páry a je zde stabilní prostředí se stabilní teplotou.
  • Usazuje se zde prach, který společně s vlhkostí vytváří ideální podmínky pro uchycení mikroorganismů.
  • Je zajištěný pravidelný přísun nových mikroorganismů a je tak zajištěna výživa těchto agens, zejména plísní.
  • Toto prostředí je po mnoho let neudržované, tzn., že se životní podmínky pro mikroorganismy  zlepšují.
  • Je zajištěno šíření mikroorganismů do dalších částí systému. Pro plísně to znamená, že je zajištěno šíření jejich výtrusů, tedy mají ideální podmínky pro svoje množení.

Pro zpracování cenové nabídky čištění vzduchotechniky v panelovém domě, dezinfekce vzduchotechniky v paneláku, či čištění rozvodů vzduchotechniky včetně příslušného technologického postupu je vždy nutné provést technické šetření v místě realizace, nebo je možné na základě vámi dodaných podkladů odhadnout přibližnou cenu.

V případě zájmu můžeme odebrat vzorky prachu ze stoupacích potrubí, a v laboratoři Státního zdravotního ústavu udělat mikrobiologický rozbor zaměřený na plísně a mikroorganismy včetně odborného posudku.

Fotografie po požáru způsobeného vznícením VZT potrubí ve stoupačce panelového domu v Plzni:

Požár v kuchyni při smažení:

Znečištění potrubí vzduchotechniky v panelových domech:

 

Vyčištěné a vydesinfikované potrubí naší unikátní technologií:

 

Na vývoji unikátní technologii jsme spolupracovali s renomovanými výrobci:

Honeywell, Gm Avionic ltd, MERLIN, Pratt And Whitney a SKF.

    


KONTAKTUJTE NÁS

SLUŽBY

Nebezpečí vzniku požáru v panelových domech
– prohlídky stoupaček vzduchotechniky pro odvětrání bytů –

Monitoring potrubní kamerou a revize stoupaček vzduchotechniky VZT v panelových domech včetně videozáznamu. Zadokumentujeme technický stav potrubí včetně vyhodnocení závad s návrhem řešení.

ODVĚTRÁVÁNÍ PANELOVÝCH DOMŮ

Odvětrání stoupacích šachet panelových domů ventilačními turbínami VIV české výroby a turbínami LOMANCO z USA. Záruční doba až 20 let, garantujeme záruční servis.

ODVĚTRÁNÍ A VYSOUŠENÍ OSTATNÍCH PROSTOR

Větrání průmyslových hal, skladů a ostatních prostor. Unikátní způsob větrání a vysoušení vlhkých sklepů a ostatních prostor

© TAURIS plus, s.r.o. 2024