Montáž

Pracovní postup při montáži ventilační turbíny na stoupací šachtu panelového domu

Při montáži naší odbornou firmou je na funkci ventilačních turbin VIV záruční doba až 20 let.