Další informace

Doplnující informace o odvětrání panelových a bytových domů

Minimálně 30% centrálního odvětrání v panelových domech (WC + koupelna + digestoř) nefunguje z důvodu poruchy, neúčinnosti či úmyslně vypnutých z důvodu hlučnosti.

Cena opravy elektroinstalačních rozvodů, nebo výměny el.motoru na střeše domu se
pohybuje pro jednu stoupačku v rozmezí 8-26 tisíc Kč.

Výše uvedené nedostatky se projevují nedostatečným nebo žádným odvětráním uvedených prostor. Jistě znáte nepříjemný hluk při spuštěné ventilaci, stejně tak prolínání pachů mezi jednotlivými patry a byty když ventilace není zpuštěna, nebo nefunguje.

Co stojí provoz centrálního odvětrání ?

Jsou to peníze za elektrickou energii ze společných prostor rozpočítané na jednotlivé byty. Při průměrném chodu 8,5 hod. denně a příkonu 180W na jednu stupačku se ročně zaplatí za provoz ventilačních jednotek v ČR více než 110 miliónů korun. Přičemž cena za el. energii neustále stoupá. V uvedeném čísle nejsou započítány náklady na opravy jednotek a elektroinstalace, revize atd. Jde pouze o náklady za el. energii.

Každý dům, kde jsou v průměru 3 ventilační jednotky, vydá na opravách celkem za 5 roků zhruba 75 tisíc Kč./ Například : 1ks el.motoru výměna za nový, 2 ks el.motorů oprava,výměna 2ks stykačů, 15x oprava, nebo výměna spínacího automatu, oprava stoupacích elektroinstalačních rozvodů pro ovládání motorů z WC a z kuchyně, spotřeba el. energie na provoz motorů./

Námi provedená instalace a dodávka ventilačních turbin na stejný dům o třech stoupačkách, představuje jednorázovou částku cca 18 tisíc Kč. Navíc provozní náklady do budoucna jsou nulové.

Výrobci poskytují na funkci turbin záruku 12 – 15 roků. (Záruka se nevztahuje na cizí poškození.)

Proč musíme panelové byty odvětrat ?

Hygienické minimum pro větrání je zajištěno přirozeným způsobem netěsností oken a dveří a občasným provětráním okny. V bytě se však vyskytují prostory, které není možno přirozeným způsobem odvětrat – WC a koupelna, někdy i kuchyňské kouty. V těchto prostorách je doposud používáno nucené odvětrání pomocí elektrických ventilátorů, které jsou centrálně umístěny na střeše. Nesnáze nastanou, když toto odvětrání nefunguje.Intenzita výměny vzduchu je z hygienického hlediska nedostatečná, dochází ke zvyšování koncentrací škodlivých látek a obtěžujících pachů, vzrůstá množství vlhkosti doprovázené výskytem a množením plísní. Dostatečné větrání bytů v zimním období bývá ale často problém, protože je dávána přednost teplu na úkor kvality vnitřního prostředí.

Vysoce účinná a úsporná ventilační turbina, pracující bezhlučně a bez potřeby elektrické energie, doplněná regulačními klapkami v jednotlivých bytech, Vám zajistí úsporu elektrické energie a zamezí ztrátám tepelné energie. Regulační klapky umožňují plynulou regulaci, popřípadě časově omezené uzavření,odsávaného vzduchu. Místo regulačních klapek v bytech je možné rovněž instalovat elektrické motory, nebo nadále používat již instalované digestoře.

Další možnosti použití speciálních ventilačních turbín

Instalací komínové hlavice KV na vyústění komínu se zvýší jeho účinnost, dojde k zamezí zpětného tahu a k prodloužení jeho životnosti.