Dlouhá léta se v naší zemi neřešily maličkosti. A to ani domnělé a ve skutečnosti docela zásadní ‚maličkosti‘. Lidé se tu tak třeba stěhovali do paneláků, které měly své nedodělky a nedostatky, nemluvě už o vzhledu jejich okolí, a byli rádi, že vůbec bydlí. A když se pak začaly v mnohem pozdějších letech prodražovat energie, změnilo se na takových panelácích viditelně jenom to, že byly třeba zatepleny a vybaveny plastovými okny, která vše maximálně utěsnila, aby nám odsud neunikalo teplo. Čímž jsme si ale mohli také pořádně ‚zatopit‘. A to proto, že značnou měrou utrpěla kvalita vzduchu uvnitř bytů.

A abychom se tu zbytečně nedusili, je potřeba zajistit v takových panelákových bytech odvětrávání. Stejně jako je toto důležité třeba i kvůli tomu, abychom se bránili proti nežádoucí vlhkosti a prachu. A je pochopitelné, že k tomu nestačí jenom zajistit nějaké potrubí. To se musí také udržovat v žádoucím stavu. Protože i jenom takové zdánlivě banální potrubí péči potřebuje. I zde by jinak dříve či později nastaly komplikace.

Když totiž někudy uniká z vnitřních prostor prach a mastnota, je jasné, že něco z toho také ulpívá na stěnách takového odvětrávacího systému. A kromě toho, že by se v takovém prostředí mohly lehce množit všelijaké nežádoucí mikroorganismy, by nakonec mohlo dojít třeba i ke vzniku požáru, který by sice ony mikroorganismy zničil, ale je jasné, že by to byl malér a ne terno.

Zároveň je zde také veliké nebezpečí vzplanutí při možném statickém výboji, který vzniká při tření vzduchu a prachu o potrubí při jeho proudění. Hrozí tak vážné nebezpečí vzniku požáru a jeho následné šíření do ostatních pater a bytových jednotek. Z požárního hlediska jsou stoupací potrubí v nevyhovujícím stavu a je nutné provést odstranění prachových sedimentů ze stěn tohoto odtahového potrubí.

ZANESENÉ POTRUBÍ VZT PRACHEM A MASTNOTOU NESE S SEBOU VELKÁ RIZIKA V PŘÍPADĚ VZNIKU POŽÁRU A JEHO ŠÍŘENÍ DO SOUSEDNÍCH BYTŮ.

Mastnota a tuk v potrubí napomáhá vzplanutí hoření a šíření požáru mezi bytovými jednotkami.

Podle Zákona České národní rady o požární ochraně č. 133/1985 Sb. a Vyhlášky Ministerstva vnitra ČR č. 246/2001 Sb. o požární prevenci je povinnost společenství vlastníků jednotek a bytových družstev provádět pravidelně preventivní prohlídky potencionálně nebezpečného technického zařízení, do čehož spadá i stoupací potrubí vzduchotechniky pro odvětrání bytů a společných prostor.

A tak jsou lidem potřeba i odborníci na čištění právě takových odvětrávacích systémů. I tahle práce se musí umět, i na tu je potřeba vhodné vybavení, aby stál výsledek za to. A je dobře, že se nám lidem z rodu homo panelakus někdo i o takové vzduchotechniky stará. Protože chceme bydlet spokojeně, kvalitně a logicky i bezpečně a zdravě. A to by se těžko zvládalo, kdybychom neměli dokonale čistou vzduchotechniku, díky níž je tu vždy čistý vzduch.