Už odedávna se ví, že my lidé musíme dýchat a že bychom měli dýchat co nejčistší vzduch. A proto míříme nejednou někam do přírody, kde považujeme ovzduší za nejčistší, proto brojíme proti kdejakému znečišťovateli ovzduší, od velkých továren a tepláren až po sousedy topící si v zimě uhlím nebo dokonce něčím, co by se nemělo rozhodně spalovat, protože tím vznikají náramně nebezpečné jedy. Dalo by se tedy říci, že děláme pro své lepší dýchání dost. Ale je tomu skutečně tak?

Do určité míry ano. Výše zmíněnými způsoby docilujeme toho, že žijeme opravdu na zdravějším vzduchu a tedy dokonaleji. Ale nejednou přece jenom také chybujeme. A to paradoxně tam, kde na to máme sami rozhodující vliv, kde nejsme odkázaní na to, co do vzduchu vypustí nebo nevypustí někdo ze sousedství. Třeba doma nebo na svých pracovištích.

Je jasné, že tady si vzduch svévolně neotravujeme. Byli bychom sami proti sobě. Jenže současně často podceňujeme otázku odvětrávání. A tak se stává, že se vzduch v našich interiérech nedá považovat za dokonalý. A dýchání tu může začít i způsobovat komplikace. Protože jsme leckdy líní otevřít okno a dostatečně vyvětrat, třeba s odkazem na to, že je venku zima, a i když větráme, neděláme to možná tak, jak by bylo potřeba.

A kdo chce dýchat opravdu kvalitně a tím si prospívat, měl by mít tam, kde žije, pokud to je pochopitelně možné, ventilační turbíny. Protože ty pomáhají odstranit ze vzduchu v bytových domech, průmyslových a komerčních objektech, restauracích, jídelnách a podobně to, co v něm nemá co dělat. A tak činí moudře ti, kdo na podobné turbíny sázejí. A ještě lépe činí ti, kdo si je pořizují od spolehlivých českých dodavatelů, kteří pracuj kvalitně, a navíc dávají na svoji práci dlouhou záruku. A nejen že takové odvětrávání pro lidi výhodně budují, ale také se starají o to, aby nebylo zanesené prachem, mastnotou a jinými nečistotami, což by bylo na škodu.