Mezinárodní filmový festival „Voda, moře, oceány“ se uskuteční v Hluboké nad Vltavou ve dnech 12. až 15. 9. 2019.

MFF „Voda, moře, oceány“ je soutěžní festival dokumentárních filmů na uvedené téma. Jeho cílem je prezentovat a ocenit filmová díla zabývající se světem sladkých i slaných vod, podněcovat jejich tvorbu v mezinárodním měřítku a rozšiřovat tak poznání lidí i jejich zájem o problematiku ochrany této oblasti životního prostředí i dění ve světě odehrávající se kolem, ať už pod vodou, na hladině, na březích vodních toků a jezer či v přímořských oblastech po celé planetě.

http://vodamoreoceany.eu/cs/