Slavnostní předání vozu Dacia Dokker v rámci projektu Sociální automobil určený pro příspěvkovou organizaci Sociální služby městské části Praha 12 se uskutečnilo 30. října 2018 v Sociálně ošetřovatelském centru v Zárubově ulici.

Mimořádného aktu se zúčastnila radní Lenka Vedralová, PaedDr. Marie Mandíková, ředitelka SS MČ Praha 12, Lukáš Mejsnar, vedoucí odboru sociálních věcí a zástupci sponzorujících firem. 

Jedná se již o třetí automobil tohoto druhu, který je využíván SS MČ Praha 12.

Všem přítomným zástupcům sponzorujících firem jménem Úřadu MČ Praha 12 poděkovala radní Lenka Vedralová a také PaedDr. Marie Mandíková, která zároveň garantuje správné využití sociálního automobilu. 

Podle jejich názoru je toto vozidlo výraznou pomocí pro sociální služby a její klienty.

https://www.praha12.cz/praha-12-ma-novy-socialni-automobil/d-65356