Pracovní postup při montáži

Montáž ventilační turbíny

Záruční doba na funkci nainstalovaných ventilačních turbín je 12 – 15 let.