Pracovní postup při montáži

Pracovní postup při montáži ventilační turbíny na stoupací šachtu panelového domu

Při montáži naší odbornou firmou je na funkci ventilačních turbin VIV záruční doba až 20 let.