Komínová hlavice

Český výrobek s tradicí

Jedinečné a unikátní technické řešení komínové hlavice, která nemá díky svému unikátnímu technickému řešení konkurenci, spočívá v konstrukci osazení speciálních tepelně odolných ložisek mimo přímé proudění spalin a tím zaručení tepelné odolnosti až do 250°C. Komínovou hlavici KV můžeme použít na všechny druhy paliv plyn – uhlí – dřevo. Universální Komínovou hlavici je možno osadit na vnitřní průměr komínu od 110 – 200mm.

Proč používat komínovou hlavici KV

Technický popis

Komínová hlavice KV je vyrobená z kvalitního nerezového plechu. Čtvercová základna o rozměru 380x380mm slouží k uchycení KV do komínové desky. Rotační hlavice je hnací silou ventilační turbiny. Na velmi pevné nosné konstrukci, která je z jednoho dílu bez nýtového spojení jsou osazeny speciálně aerodynamicky tvarované lopatky, které s maximální účinností, bez zbytečných ztrát, zajistí nejkvalitnější přenos hnané síly větru a svojí rotací vytváří trvalý podtlak v prostoru pod hlavicí.Unikátní kapkovitý tvar lopatek, které jsou jako celek vyrobeny z jednoho kusu, zajišťuje ideální aerodynamický tvar hlavice potřebný k vyvinutí nejúčinnějšího kroutícího momentu a nevyžaduje ke své pevnosti další potřebu obvodových drážek na jednotlivých lopatkách k přenosu síly větru ani k odvodu vody. Ideální výkon ventilační turbiny zajišťuje ložisková část, která je uložena nad lopatkami, mimo přímé proudění spalin. Tato konstrukce umožňuje osazení KV na ústí komínového sopouchu, kde může být teplota spalin až do 250°C. Ideální výkon je přímo závislý na značkových ložiscích „SKF“, která svojí vysokou kvalitou a citlivostí na sebemenší pohyb větru,zajišťují velmi tichý a plynulý chod. Nosná konstrukce komínová hlavice umožňuje odklopení a tím zpřístupnění komínu k pročištění.

Výkonové parametry

Návod na montáž

Každá komínová hlavice je standartně v krabici s přiloženým návodem na montáž, kterou pro svoji snadnost může provést každý sám. ( dle potřeby montáž zajistíme ).

 

Základní informace

Zvýší tah, zefektivní hoření paliva, trvale provětrává a prodlouží životnost komínu.

Komínová hlavice pracuje na principu využití energie proudění vzduchu. Roztáčí vlivem proudění vzuduchu (povětří), které se opírá do jejich lopatek. Svojí rotací komínová hlavice vytváří v prostoru pod sebou tah a tím vzniká podtlak, kterým jsou spaliny z komína odsávány.

Univerzální  komínovou hlavici, je možno osadit na vnitřní průměr komínu od 130 - 200mm s teplotní odolností 250°C.

Proč používat komínovou hlavici KV

  • zamezí zpětnému tahu komínu
  • zvýší tah komínu
  • zefektivní hoření paliva
  • trvale provětrává komín
  • prodlouží životnost komínu
  • dodá eleganci vašemu domu
  • záruka 5 let
Možný vnitřní průměr komínu 130-200mm
Průměr sacího hrdla 200 mm
Průměr hlavice 290 mm
Celková výška 350 mm
Celková hmotnost 2,5 kg

Skládá se ze základny, hlavice, statoru a rotoru.
Základna
Je vyrobená z kvalitního nerezového plechu a slouží k montáži hlavice na komín.
Čtvercová základna se přichytí pomocí šroubů a hmoždinek přímo do komínové desky.
Rotační hlavice
Je tvořena lopatkami speciálního tvaru (kapkovitý tvar vyrobený z jednoho kusu - Úřad průmyslového vlastnictví ČR pod číslem zápisu užitného vzoru 8095), které zajišťují maximální účinnost a současně brání zatékání do prostoru pod hlavicí.

Rotor - funkční část hlavice
Hlavice se otáčí pomocí rotoru, který je uložen ve speciálních ložiscích fy. SKF. Celá ložisková část je uložena nad hlavicí, mimo přímé proudění spalin. Tato konstrukce umožňuje osazení komínové hlavice na ústí komínového sopouchu, kde může být teplota splodin až do 250°C. Ocelové díly jsou chráněny speciálním nátěrem, odolávajícímu teplotám do 350°C. Všechny spojovací díly jsou nerezové.

Ložiska
Velmi kvalitní ložiska společnosti SKF (SKF GROUP je jedním z největších světových dodavatelů valivých ložisek a těsnění. Jedná se o firmu s více než 80 výrobními a prodejními závody v 70 zemích světa, která je globálně certifikována systémem ochrany životního prostředí a systémem kvality ISO 14001 , ISO 9000, QS 9000), odolná teplotě do 160°C. Bezúdržbová ložiska zaručují tichý a plynulý chod.

Stator - nosná konstrukce hlavice
Umožňuje odklopení ventilátoru ze základny a tím zpřístupnění komínu pro čištění. Ocelové díly statoru jsou chráněny speciálním nátěrem, odolávajícím teplotám do 350°C. Všechny spojovací díly jsou nerezové.

Výkon
Proudící povětří v nadstřešním prostoru a stoupající teplý vzduch hlavici roztáčí, a ta zajistí plynulý odtah zplodin hoření z komínového prostoru.
Max.tlak pstat = 40Pa

Cena komínové  hlavice  KV 8/200

základna + hlavice
průměr 200 mm

3 880,00 Kč/ks bez DPH
(4 656,00 Kč/ks vč. DPH)

Časté dotazy na komínovou hlavici KV :

1. Nesníží se výkon – tah komínu osazením komínové hlavice KV 8/200 v čase, kdy nefouká vítr?
Komínová hlavice KV 8/200 má jako jediná dodávaná komínová hlavice na českém trhu jednotlivé lamely rotační hlavice dostatečně daleko od sebe, že i v případě, kdy hlavice nerotuje (nefouká vítr), je mezi lamelami minimální průduch rovnající se průměru hrdla komínu a komínové hlavice – minimálně 200mm. (Rozměr rotační hlavice: 290 x 210mm).
UPOZORNĚNÍ: Prostor mezi jednotlivými lamelami každé komínové hlavice je velmi důležitý pro zajištění funkce plynulého odvětrání komína i v době, kdy nefouká vítr. Jinak rotační hlavice slouží jako překážka plynulého tahu komínového tělesa a snižuje jeho tah.

 

2. Mohu osadit komínovou hlavici KV8/200 na komín, pod kterým se topí pevnými palivy?
Ano, komínovou hlavici KV 8/200 můžete osadit na komíny, kde se topí pevnými ekologickými palivy jako například palivové dřevo, pelety,dřevěné brikety, ale i plynem. Umožňují to velmi kvalitní speciální ložiska „SKF“ odolná zvýšeným provozním teplotám. Navíc celá ložisková část je uložená mimo hlavní proudění spalin, nad komínovou hlavicí.

 

3. Z čeho je vyrobena komínová hlavice KV 8/200?
Všechny díly včetně spojovacích materiálů jsou vyrobeny z celo nerezového materiálu. Je osazena speciálními bezúdržbovými ložisky odolnými zvýšeným provozním teplotám.

 

4. Mohu nainstalovat komínovou hlavici KV 8/200 sám?
Každý zručnější člověk je schopen si nainstalovat komínovou hlavici KV8/200 sám.
V každém balení je přiložen návod na montáž.

 

5. Montáž komínové hlavice KV 8/200
Základna komínové hlavice KV má v rozích předvrtané otvory pro vruty k upevnění na komínovou hlavu. Přes tyto otvory připevníme pomocí vrutů základnu komínové hlavice KV do hmoždinek, které vložíme do předvrtaných otvorů na komínové hlavě. Připojíme komínovou hlavici na jímací soustavu nebo hromosvod dle ČSN 34 13 90.

 

6. Čištění komína
Komínová hlavice KV 8/200 je odklopná pomocí tří zajišťovacích křídlových matic. Po jejich povolením odklopíme rotační hlavici a tím zajistíme přímý přístup ke komínovému průduchu. Čištění komínu po odklopení rotační hlavice probíhá klasickým způsobem.

 

zajišťovací křídlová matice povolíme křídlovou matici odklopíme hlavici