Hybridní ventilátory

Princip funkce

Hybridní ventilátory HV 12/260 a HV 14/355 představují unikátní větrací systém, který ke své činnosti využívá ekologický přírodní zdroj energie – vítr, který je zcela zdarma  a malý elektrický motorek o příkonu 6 W a  160 ot./min. Spojením vzniká hybridní ventilační turbína, která zamezí tzv. „nulovému výkonu“, tedy období, kdy klasická ventilační turbína nesplňuje svoji funkci aktivního odsávání. Pokud je proudění vzduchu nedostatečné k potřebné rotaci a požadovanému výkonu hlavice a pokud se hlavice zastaví nebo její otáčky poklesnou pod požadovaný výkon, pak elektrický motorek o příkonu 6 W umožní dosáhnout požadovaného „minimálního“ výkonu rotační hlavice.

V případě, že se proudění vzduchu náhle zvýší a rotační hlavice překročí „minimální“ nastavený výkon elektrického motorku, ten se pomocí jednosměrné spojky odpojí a rotační hlavice pracuje pouze silou proudění vzduchu. Tuto možnost funkce zajistí elektronická řídící jednotka vybavená snímačem otáček, který v pravidelných intervalech provádí 30sekundové měření. Měření se pravidelně opakuje a podle vyhodnocení se zapne nebo nezapne elektrický motorek. Na základě ročního zkušebního provozu hybridního ventilátoru HV-profivklimatickýchpodmínkách ČR lze předpokládat, že ve zhruba 75 % pracuje rotační hlavice na principu proudění vzduchu a v asi 25 % pomocí elektrického motorku. Práce elektrického motorku bude využívána převážně ve dnech zimní inverze nebo v letním období, kdy se pohyb vzduchu ustálí na minimální rychlosti nedostatečné k potřebné rotaci hlavice.

Hybridní ventilátor HV 16/400 se skládá z hlavice, rotoru, statoru, hrdla, elektromotoru, řídící elektronické jednotky, spojky. Hrdlo není sklonově stavitelné (nutno osadit na předem připravenou základnu nebo potrubí). Chod hybridního ventilátoru je ovládán přes časový spínač. Po vyslání impulsu motor o příkonu 25W pracuje 5 minut.

V případě bezvětří, nebo velmi malé síly větru, kdy má klasická ventilační turbína velmi malý výkon, umožní elektrický motorek o příkonu 25W dosáhnout  výkonu 1 470 m3/hod.
Hybridní ventilátor HV 16/400 je osazen dvěma značkovými ložisky nejvyšší kvality světově uznávané firmy SKF. Jsou to bezúdržbová kuličková ložiska s pevnou ocelovou klecí v trvalé mazací náplni, oboustranně zapouzdřená, která zajišťují velmi tichý, plynulý a absolutně nehlučný chod.

Hybridní ventilátor  HV 16/400 odolává rychlosti větru nad 130 km/hod. Teplotní rozhraní -30°C až do +60°C.

Životnost ložisek je 40let. Záruka na funkci hlavice a na ložiska je až 20 let.

Tabulka výkonů podle předpisů platných v ČR

Rychlost, výkon Minimální výkon Průměrný výkon Průměrný výkon
typ minimálně průměrný výkon reálný předpoklad
HV 12/260 450 m3/h 650 m3/h 400 m3/h
HV 14/355 600 m3/h 800 m3/h 980 m3/h
HV 16/400 900 m3/h 1 300 m3/h 1 470 m3/h

Příklad použití

(porovnání klasické ventilační turbíny VIV a hybridního ventilátoru HV-profi)
Při použití klasické ventilační turbíny typu VIV 14/355 vycházíme z průměrného výkonu přibližně 750 m3/h, ale za podmínky, že v případě nulového proudění vzduchu je výkon (množství odsávaného vzduchu) ventilační turbíny nulový, a tím poklesne i reálná hodnota průměrného výkonu na asi 100 m3/h. Přičemž minimální výkon nelze přesně určit.
Při použití hybridního ventilátoru HV 14/355 vycházímez průměrného výkonu zhruba 800 m3/h, i za podmínky, že bude nulové proudění vzduchu, a reálná hodnota průměrného výkonu zůstává. Současně lze určit i minimální výkon, který se rovná výkonu nastavených otáček na elektrickém motorku a je asi 600 m3/h. Reálný předpokládaný výkon je  980 m3/h.

Při použití hybridního ventilátoru HV 16/400 vycházímez průměrného výkonu zhruba 1 300 m3/h, i za podmínky, že bude nulové proudění vzduchu, a reálná hodnota průměrného výkonu zůstává. Současně lze určit i minimální výkon, který se rovná výkonu nastavených otáček na elektrickém motorku a je asi 900 m3/h. Reálný předpokládaný výkon je  1 470 m3/h.

Celý popis HYBRIDNÍCH VENTILÁTORŮ naleznete zde nebo v sekci Články.

 

Technický popis hybridních ventilátorů

 

Podívejte se na videa naší firmy na :   youtube

 

Google+