V roce 2020 vyráží na cestu „TATRA KOLEM SVĚTA“. Projekt navazuje na cestovatelskou legendu – expedici Tatra kolem světa 1987-90. Jeden ze zakladatelů projektu Marek Havlíček mi řekl : „Tatra kolem světa před 30 lety lidem rozšířila obzory. Stejně jako původní expedice i my chceme v lidech rozdmýchávat touhu cestovat a pomáhat rozšiřovat jejich pohledy na svět. Ekologie se stala prakticky velkým byznysem, např. třídění odpadu. Víte že náklad na odvoz a zpracování jedné plastové lahve je téměř 8 Kč ? Snažíme se tu žít na oko ekologicky, ale jen na oko, nikdo se nezaobírá vznikáním odpadu, jen následným odstraňováním. Expedice chce lidem ukázat jak lidé na různých místech planety žijí, jak se vzdělávají, jaké mají hodnoty, jaké mají gastro návyky a rovněž i jak se staví k ekologii, jak jsou ekologičtí.“